วงปี่พาทย์เครื่องคู่ไหว้ครู ดนตรีไทย

วงปี่พาทย์เครื่องคู่ไหว้ครู ดนตรีไทย
การบรรเลงวงปี่พาทย์ไทยเครื่องห้าและเครื่องคู่จะใช้สำหรับพิธีไหว้ครูดนตรีไทยหรือครูนาฏศิลป์ไทยและไหว้ครูเหล่าองค์เทพต่างๆและการทำหน้าพาทย์โขนกรมศิลป์พร้อมบรรเลงประกอบรำไทย โดย บรมครูแห่งยุด อ.ทัศนัย พิณพาทย์ (อ.ติ๊ก)ผู้บรรเลงระนาดเอกเป็นผู้สืบสานด้านการดนตรีไทยที่มีคุณภาพในวิชาการเพลงไทยและเป็นบรมครูที่มีฝีมือที่สุดในประเทศด้านการบรรเลงระนาดเอกเป็นที่ยอมรับกันในวงการปี่พาทย์ไทยว่าสุดยอดฝีมือและยังเดี่ยวระนาดเอกได้ 4-8 ราง คนเดียวโดยต่อทางกันได้เลยสนใจในการแสดงติดต่อได้ที่ อ.เจนวิทย์

11 มิ.ย. 2556

ประวัติความเป็นมาของเจนวิทย์นาฏศิลป์และการแสดง


ประวัติเจนวิทย์นาฏศิลป์และการแสดง
     เจนวิทย์ศิลปินและการแสดง ก่อตั้งเมื่อปี 2542  สถานที่ตั้งของ เจนวิทย์ศิลปินและการแสดง ตั้งอยู่ 71/36 กองดุริยางค์ทหารบก ถ.วิภาวดี-รังสิต  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เจนวิทย์นาฏศิลป์และการแสดง ในวันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552   ตั้งเลขที่ 26/597 หมู่10 ซ.7ถ.ชลมาศพิจารณ์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ได้เกิดขึ้นโดย คุณครูปฐมรัตน์ ถิ่นธรณี (คุณครูสอนทางด้านเครื่องหนังที่วิทยาลัยนาฏศิลป์และเป็นหัวหน้าภาคดุริยางค์ไทย)ปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมแล้วจ.ส.อปรีชา ชุ่มชูศาสตร์ เป็นครูสอนด้านเครื่องหนัง (รับราชการทหาร) ที่กองดุริยางค์ทหารบก ปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมแล้ว   หม่อมหลวงสุรักษ์ สวัสดิกุล เป็นคุณครูสอนวิชาด้านดนตรีไทยและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยเป็นอย่างมากปัจจุบันได้ถึงอนิจกรรมแล้ว และทั้งสองท่านได้ลาล่วงลงแล้วที่ข้าพเจ้าได้สืบทอดผลงานด้านการแสดงมาจากบรมครูทั้งสองท่านนี้พร้อมทั้ง ร.ต.สุชาติ  หอมจันทร์เจือ (คุณครูขลุ่ย)(บิดา)ได้ถ่ายทอดเพลงไทยให้กับข้าพเจ้าเป็นทางปี่ในและได้มีนางนงนภัส หอมจันทร์เจือ (มารดา)ผู้รำมอญ-รำไทย และ นายทัศนัย พิณพาทย์ (อ.ติ๊ก)ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและเป็นผู้บรรเลงระนาดเอกที่ไม่มีใครเทียมในฝีมือได้ในปัจจุบันนี้ พร้อมคุณครูสุรางค์ ดุริยพันธุท่านเชี่ยวชาญด้านขับร้องเพลงไทยเดิมและเพลงร่วมสมัย ลูกกรุงเป็นอาจารย์สอนขับร้องในมหาวิทยาลัยชั้นนำ คุณครูนฤพนธ์ ดุริยพันธุท่านเชี่ยวชาญด้านขับร้องเพลงไทยเดิมและเพลงร่วมสมัย ลูกกรุง เป็นบรมครูแห่งดนตรีไทยทั้ง 5 ท่านเป็นที่ปรึกษา โดยทางทีมงานฯ ได้มีจุดมุ่งเน้นการจัดการแสดงให้มีประสิทธิ์ภาพโดยใช้หลักการทำงานให้มีผลงานที่ดีเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่ได้เข้ามาติดต่อการแสดงเพราะการทำงานด้านการแสดงนี้เป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะทางและฝีมือในการทำงานให้เกิดผลที่ดีมีประสิทธิ์ภาพต่ออาชีพที่ตนเองรักและชื่นชอบทำให้กับผู้ที่มีใจรักในศิลปะอีกด้วยเพราะว่าตลาดทางด้านการแสดงจะมีตลาดค่อนข้างมากในขณะนี้ในการแข่งขันทางด้านงานศิลปะและการต่อรองทางด้านราคาและคุณภาพของงานที่จะนำไปแสดงจึงต้องใช้ประสบการณ์ตรงทางทีมงานตระหนักถึงปัญหาที่ทำและปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานว่าสิ่งที่ดีของการทำงานจริงจะไม่หลอกลูกค้าหรือหลอกเขากินและไม่ทำให้ศิลปะที่ดีต้องเสียโดยกลุ่มที่ไม่ใช่ศิลปินแท้จริง
งานท่านที่จัดขึ้นก็เป็นงานสำคัญสำหรับเรา มีงานที่ใดโปรดวางใจทีมงาน     "เจนวิทย์คีนาฏศิลป์และการแสดง" เราให้ท่านมากกว่าคำว่า "การแสดง" รับประกันคุณภาพมากว่า 20 ปี ในการทำงานเพื่อผลงานที่ดีสำหรับคุณลูกค้า
สถานที่จัดผลงานการแสดง
1.ตลาดน้ำมหานคร(ลาดกระบัง)
2.สยามนิรมิต(รัชดา)ของท.ท.ทภาคอีสานเขต4
3.สนามกีฬาแห่ง(ปทุมวัน)
4.สโมสรกองทัพบก(วิภาวดี-รังสิต)
5.โรงแรมชั้นนำทั้งในกรุงเทพฯ-ตจว.
6.สยามสมาคม (อโศก)
7.ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8.ศูนย์แสดงสินค้าชั้นนำของการจัดกิจกรรมออกร้านทั่วไป
9.จัดเผยแพร่ศิลปะไทยสู่ต่างประเทศ  
10.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
11.การท่าอากาศยานดอนเมือง
12.โรงถ่ายทำละคร,สตูดิโอ
13.งานพระราชพิธีท้องสนามหลวง
14.งานบุญในสถานที่ต่างๆ
15.งานนิทรรศน์การต่างๆ เช่น ศูนย์ประชุมไบเทค(บางนา)ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต สวนลุมพินี
16.งานมหรสพตามสถานที่ทั่วไป
สถาบันที่จบ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร (วังหน้า) สาขาดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย (ปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาบริหารธุรกิจการตลาด (ปริญญาตรี)
วิทยาลัยเทคโนโลยี่สยาม สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท)

สถานที่ทำงาน

เป็นครูสอนศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย

แสดงความคิดเห็น